Serwer projektów autorskich

wszystkie prezentowane systemy są dziełami autorskimi.
Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: biuro@jws.com.pl
VSS
wyszukiwanie obrazem
Visual Search Solution – to nowa zaawansowana technologia pozwalajaca na szybkie porównywanie i wyszukiwanie obrazów cyfrowych. Poza jakością oraz minimalną wielkością zdjęć nie istnieją żadne inne ograniczenia dotyczące charakteru czy tematu wyszukiwanych obrazów. Wyszukiwarka równie dobrze wyszukuje zdjęcia popularne, produktowe czy wizerunki dzieł sztuki.
Wyszukiwarka graficzna VSS
VsF
Visual Scene Finder
VsF to oprogramowanie pozwalające wizualnie przeszukiwać zbiory/strumienie obrazów, oznaczać podobne obrazy, dzielić strumień obrazów na klastery (ujęcia). Dostępne funkcjonalności:
  1. Wyszukiwanie podobnych wizualnie (do zadanego wzorca/zdjęcia) kadrów filmów zapisanych w bazie danych.
  2. Automatyczne oznaczanie ujęć/scen w filmach – mapowanie scen.
  3. Tagowanie podobnych kadrów – automatyczne opisywanie kadrów (np. „krajobraz zimowy”, „tłum”, „ulica”, „plaża”, „scena grupowa” itp.)
  4. Wyszukiwanie wizualnych cytatów w filmach – „film w filmie”.
  5. Przeglądanie filmów w trybie od ujęcia do ujęcia.
Możliwe są także zestawienia funkcjonalne będące kombinacjami powyższych funkcjonalności jak przeglądanie selektywne kilku filmów np.: wyszukanie w „filmie B” wszystkich scen podobnych wizualnie do scen „filmu A” oznaczonych jako „sceny grupowe”.
Mona
system muzealny
więcej
System Muzealny MONA używany jest przez ponad 100 muzeów w Posce, w tym w większości znanych muzeów w Warszawie (Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Etnograficzne i inne) .
Umożliwia gromadzenie pełnej informacji (także wizerunków) na temat obiektów będących w posiadaniu muzeum, rejestruje dane na temat nowych obiektów nabytych przez muzeum, gromadzi informacje dotyczące wypożyczeń i zwrotów obiektów z muzeum i do muzeum, depozytów i przekazów, pozwala na dokonywanie precyzyjnych kwerend, przygotowanie katalogów wystawowych, not katalogowych, umożliwia wydruk inwentarzy (także dla dokumentacji fotograficznej), kart naukowych, magazynowych i ewidencyjnych oraz sporządzanie różnorodnych zestawień (wykazy, statystyki) i raportów.
WWW MONA
prezentacja zbiorów on-line
WWW MONA współpracując z systemem MONA pozwala na prezentację zbiorów muzem w Internecie. Oprogramowanie zapewnia automatyczną aktualizację prezentowanych zasobów oraz wielokryterialne wyszukiwanie obiektów muzealnych w witrynie WWW.
Panel administracyjny zapewnia zalogowanym użytkownikom prostą w obsłudze administrację wyszukiwarki obiektów oraz dostęp do wybranych statystyk i sprawozdań.
Mona
system muzealny
WWW Mona
prezentacje zbiorów muzealnych on-line
VsS
wyszukiwanie obrazem
VsF
wyszukiwarka scen filmowych